Dây chuyền sản xuất

Hiện nay chúng tôi sở hữu 3 dây chuyền gia công sơn hiện đại, sạch sẽ đáp ứng chuẩn theo yêu cầu. Với dây chuyền thứ nhất dài 270m, dây chuyền thứ 2 là 320m và dây chuyền thứ 3 là 200m. Thêm vào đó là 7 máy khuôn đúc với công suất từ 800 kg đến 7 tấn. Với khả năng sản xuất liên lục có thể đáp ứng với số lượng hàng lớn từ Quý khách hàng.

Dây chuyền số 1

Dây chuyền số 2

Dây chuyền số 3

Call now