Sản phẩm mới

Hiện nay chúng tôi chuẩn bị đi vào sản xuất 2 sản phẩm hoàn toàn mới là Trombe Air Borne Dust Cleaner và Reecle Food Cleaner. Với những tính năng ưu việt và những cải tiến đáng kể sẽ giúp người dùng có những trải nghiệm tuyệt vời.

1. Trombe Air Borne Dust Cleaner (Máy làm sạch không khí)

Đây là video clip hoạt động của máy.

 

2. Reecle Food Cleaner( Máy chuyển thức ăn thừa thành nguồn dinh dưỡng cho cây)

Công dụng của máy này là chuyển đổi tất cả những loại thức ăn thừa để tạo ra nguồn dinh dưỡng cho cây. 

 

 

 

 

Brochure giới thiệu sản phẩm:

Reencle(Food Cleaner) Brochure

 

 

 

 

 

 

Call now